Tilsynet nekter Acta å kjøpe firma i Sverige.

Tilsynsmyndighetene i Sverige, nekter Acta å kjøpe et konkurerende firma. De hevder det ikke er nok å bare skifte navn, og så «ordner det seg».  Tilsynsmyndighetene viser til historikken til Acta, og hevder de ikke følger lover og regler, derfor vil de ikke godkjenne oppkjøpet.

Hvis vi hadde et handlekraftig Finanstilsyn i Norge, så hadde mye vært unngått her i dette landet også. I 2005 skrev tilsynet en kritikkverdig rapport om Acta, og det samme gjentok seg i 2009, men først i 2012 tok Finanstilsynet konsesjonen tilbake fra Acta Asset Managment.

I 7 år har Acta fått holde på med sine lovbrudd.  Forstå det den som kan!

At kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen i Agasti Holding hevder at de har forandret seg i 2012. Det sa styreleder Alfred Ydstebø, og tidl. adm.dir. i Acta Geir Inge Solberg, også etter at MIFID ble innført i nov. 2007. Der tok de grundig feil, og flere saker fra medlemmer i Investorgruppen 2011 dokumenterer dette.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2553969.ece

About The Author

0 Comments