Venstre reagerer på korrupsjonsundersøkelsen i Norge

Kanskje partiet Venstre med sine politikere, kan og vil starte med å undersøke hva som egentlig foregår i Finansklagenemnda, som er finansforetakene sin egen klagenemnd, som vi vanlige forbrukere blir oppfordret til å klage til, når vi ønsker å få våre investeringsavtaler med foretakene kjent ugyldig.  FinKN er eid, styrt og lønnet av nettopp de finansforetak som vi retter våre klager mot.   Hvem har tillitt til et slikt klagesystem, når vi vet at kun 1,3% av de som får sin klage behandlet i FinKN Bank, får medhold i klagen.

Vi vet er at denne ordningen er en billig forsikring for foretakene, som betaler kun 40 mill NOK for å drifte klagenemnden, og vi vet at bare DNB etter Høyesterettsdommen i Røeggen-saken har uttalt at erstatningssummen vil beløpe seg til mange hundre mill. NOK.

http://www.hegnar.no/okonomi/article735021.ece

About The Author

0 Comments