VG sin lederartikkel om Finansklagenemnda.

Lederartikkelen i VG som du finner link til under denne teksten, treffer blink på selve problemstillingen.   Hvordan kan og tør Finansklagenemnda sine representanter opptre på en så respektløs måte, når vi endelig fikk en rettferdig og helt korrekt dom i Høyesterett i saken til Røeggen.

FinKN  forhøyer seg selv til å stå over Høyesterett.  Mange medlemmer i Investorgruppen kan dokumentere og fremlegge skriftlige bevis for sine saker.  Det er på tide at de ansvarlige i FinKN blir etterforsket, og hele klagesystemet blir omorganisert, milevis unna finansforetakenes klamme hånd.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10137146

About The Author

0 Comments