Viktige prinsippavgjørelser i Høyesterett.

Denne artikkelen er skrevet av advokat Stein Hegdal hos Steenstrup Stordrange DA, og det blir svært spennende å se hva Norges høyeste rettsinstans vil avsi som dom.   Det er mange saker som ligger på vent i klage/rettssytemet i Norge, i påvente av domsavsigelser i disse to saker.

Det som er svært betenkelig, er at Høysterett fortsatt består av dommere som satt i den såkalte «Lognvik-saken», og som var en del av flertallet blant dommere i den saken.

Allmenheten stillte store spørsmål om far og sønn Lognvik fikk en rettferdig og riktig dom.

Som forbrukere og helt alminnelioge mennesker i dette land, har vi en oppriktig bønn;                                            ikke la kapitalen ha makten.

http://jusspluss.no/2012/10/investeringsradgivning-behandles-i-hoyesterett/

 

About The Author

0 Comments