Vil Økokrim sette i gang etterforsking?

  En jusprofessor mener at Økokrim bør etterforske DNB etter dommen til Ivar Petter Røeggen.  Representanter fra Investorgruppen har oppfordret Økokrim tre (3) ganger om å etterforske Acta.  Har de endret syn etter Høyesterett sin knusende dom i Røeggen-saken…..

http://www.dn.no/privatokonomi/article2587126.ece

About The Author

0 Comments